Training

LEFmakers

Haverweg 17

6991 BP Rheden

 

 

06 - 10083321

info@lefmakers.nl

KVK: 63014882

Copyright © All Rights Reserved

 

Training

SOciale VAardigheids training

In de SOVA training gaan we aan de slag met praktische oefeningen rondom vaardigheden als: contacten/vriendschappen opbouwen en onderhouden, op een goede manier omgaan met tips en tops, omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander, en voor jezelf opkomen.

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen en jongeren die problemen ervaren in het contact met anderen, waardoor zij soms onhandig reageren in sociale situaties. In deze training komen verschillende onderwerpen aan bod, die worden bepaald aan de hand van de leerdoelen.

 

Weerbaarheidstraining met aspecten uit de 'Rots en Water' training

In weerbaarheidstrainingen staat het opkomen voor jezelf en de omgang met anderen centraal. Door sportieve opdrachten vanuit de theatersport leer ik de jongeren de Rots - en Waterhouding. De Rotshouding leert, om op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te leren om te gaan met bijvoorbeeld pesten en groepsdruk. De rots staat voor in jezelf, je eigen mening en standpunt.

 

Bij de waterhouding staan onder andere samenwerken en vriendschap centraal.

 

Alle trainingen tellen in het algemeen 6 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn 60 minuten en vinden wekelijks plaats. Start van de trainingen geldt op basis van aantal aanmelding (minimaal 4 aanmeldingen per training).